"Ole Bull"'s varsomme toner toner lokker oss nok tilbake neste år også!