"Fullmånen lyser - vad lyser den för?" (Cornelis Vreesvijk) - jo, GODVÆR!