På kirketrappa drøftes og løses store og små saker