Ingri Ahlsen - Croquis og skisser

Skisse Kull 40x50 cm

Skisse Kull 40x50 cm

Skisse Kull 40x50 cm

Skisse Kull 40x50 cm

Skisse Kull 40x50 cm

Croquis i ståltråd. 15 min arbeid. 20 cm. (Foto: Jan R. Høines) SOLGT

Croquistegningene (skissene) er tegnet etter modell.  De fleste er hurtigarbeider - 3-5 minutter - noen opp til 20 minutters stillinger.
Døla Atelier arrangerer akt- og croquistegning hver torsdag kveld.