Ingri Ahlsen - grafikk

De grafiske trykkene er laget i forskjellige teknikker:  tresnitt, linotrykk, etsing og mix teknikk.
Bildene er trykket i flere eksemplarer og nummerert