"Hjertetoner - trompetisten" (AdLib november 2017) - tusj/rispapir på noteark - 15x20cm