Ingri Ahlsen - Akvareller

Flere av akvarellarbeidene er laget i serier med flere bilder:

* Fredagsfruene - som møtes på Cafè hver fredag kl 12.
* "Rablerier  - fantasitegninger rundt temaer som Stevnemøte og Balanse
*  Ansikter - f eks Blues Company
* Gjemmesteder: 
     Hus med alle rommene - krukker med alle minnene - vesker med alle rommene