Ingri Ahlsen - Akvareller

Flere av akvarellarbeidene er laget i serier på flere bilder.
* Fredagsfruene - som møtes på Cafè hver fredag kl 12.
* "Rablerierne"  - fantasitegninger runt temaer som Stevnemøte og Balanse
*  Ansikter - f eks Blues Company