Fra utstillingslokalet: "Håndverksavdelingen men grafikk og "spikkerier". Til høyre: "Drømmeavdelingen" (Foto: Jan R. Høines)