April 2012

Avisa "GD" 12.aapril 2012

Fra avisa GD 12.april 2012

Byavis 12. april 2012

Fra utstillingslokalet: "Håndverksavdelingen men grafikk og "spikkerier". Til høyre: "Drømmeavdelingen" (Foto: Jan R. Høines)

"Dameavdelinge" med motiv damer - utført i kull og akvarell. I kroken: bl. a bildene fra plakaten (Foto: Jan R. Høines)

Bildene fra plakaten studeres på nært hold (Foto: Y. M. Jonsson)

Utstillingen er et samarbeid med Harald  Hammerø.
Motivmessig er vi ganske forskjellige.   FASADER ble vår felles arbeidstittel.  Harald har gjerne hus som motiv - og noen arbeider med menneseker som motiv. Ingri's motiv er oftest mennesker - men hus kan også være til stede i hennes bilder.  Utstillingen er hengt opp med tanke på å blande bildene etter tema.  I Dameavdelingen viser vi begges bilder med motiv damer:  kulltegninger og akvareller.  Avdeling for kystmiljø viser Haralds malerier fra Bjørnsund.  Håndverksavdelingen viser grafikk og spikkerier. I Drømmeavdelingen viser vi 4 malerier hvor drøm er en fellesnevner.
Åpningen den 14. april ble fantastisk.  Mannskoret Klang sang - bl a en sang med spesiallaget tekst til vår utstilling.  Og galleriet var så fullt at flere valgte å komme igjen seinere for å kunne se bildene.  En stor takk for alle gode tilbakemeldinger!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •