Ingri Ahlsen - webgalleri
"Småfolk i full blomst. Denne og andre "rable-rier", stilles ut Døla Atelier - Galleriet i oktober. Flere "rable-rier" på siden akvareller/rablerier.

I dette webgalleriet kan du se noen av mine arbeider:  malerier, akvareller, tegninger, grafikk og miniatyrskulpturer.
Kontakt meg gjerne hvis du vil komme innom atelieret og se hva jeg har på "lager" - ring 908 47 411.

Aktuelle utstillinger 2017-2018:

Oktober 2017    "rett-fra-veggen"-salg i Galleriet, 
                    Døla Atelier
                    Åpent lørdager i oktober kl 11-16
        
Desember 2017   Fellesutstilling i Døla Atelier,
                     Lillehammer

April 2018         Separatutstilling i Døla Atelier

Mars-juni          MYEART galleri, Lillehammer
   2017            Gjesteutstiller med ti "rable-rier"
A
pril-mai          "UKJENT TERRENG" -
   2017            f ellesutstilling i  Døla Atelier

       
                   

Mine adresser:
Hjemmeside: www.ingriahlsen.com
Mail:  i-huahls@online.no
Mob: 0047 908 47 411
Atelier i Døla Atelier, Løkkegt 9, 2609 Lillehammer
www.dola-atelier.net    

       "UKJENT TERRENG" - Fellesutstilling i Døla Atelier 20.april- 7.mai 2017

Ett av mine arbeider: 
     8 akvarellvesker med tekster        

Vi bærer dem alltid med oss
Bærer dem
    i hånda
   
under armen
   
hengende over skuldra
Bærer dem alltid

Naken uten

Mister dem aldri av syne
    når vi setter dem
    fra oss

Alltid kontroll

Vi bærer innholdet med oss
    skjult for andre
    ukjent
    ofte også
    for oss sjøl
      
       

                   Ingri Ahlsen